Zajęcia

Wybór zajęć

Oferuję profesjonalne wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży

  • Wczesna nauka czytania oparta na założeniach metody symultaniczno – sekwencyjnej (krakowskiej) i aktywizujących form pracy;
  • Zajęcia stymulujące rozwój mowy – dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
  • Terapia indywidualna dostosowana do potrzeb uczestnika zajęć; 
  • Konsultacje i terapia oparta na stosowanej analizie zachowania – dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu oraz osoby z innymi deficytami rozwojowymi.  Wskazówki i zalecenia dla rodziców w ujęciu praktycznym do różnych zaburzeń w rozwoju i zachowania.

Miejsce prowadzenia zajęć –  Siedlce i Warszawa. 

– Małgorzata Kowalczyk

+48 693 858 016