Zestaw 3 rocznych planów zajęć

Plan zajęć terapii pedagogicznej opracowany dla dzieci 6 letnich

Plan dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej. W pakiecie indywidualny program dla uczennicy klasy II ukierunkowany

na usprawnianie analizatora wzrokowego, grafomotoryki oraz integracji wzrokowo – ruchowej i indywidualny program opracowany dla uczennicy klasy I nakierowany na wspieranie nauki czytania;

Roczny plan zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla kl. III – uczniowie z orzeczeniem.

Wzory dokumentów w programie Word, co ułatwia modyfikację do indywidualnych potrzeb.

12,00 

Dla kogo wybrany pakiet?

Materiał ma za zadanie

Wspierać nauczycieli i inspirować, a także pomagać w tworzeniu własnych planów terapii.

 

Idealny dla

Idealny dla nauczycieli, terapeutów rozpoczynających pracę w ramach zajęć rewalidacyjnych

Średni czas pracy z materiałem

Plany do pracy całorocznej oraz z możliwością modyfikacji na określony etap edukacyjny

Jakie efekty po materiale?

Nauczyciel zyskuje wiedzę, umiejętności i zdobywa pewność w tworzeniu dokumentacji związanej z planami rocznymi.