Tabliczka mnożenia – tabele dla uczniów

Zestaw zawiera 10 tabel do utrwalania tabliczki mnożenia.  Przejrzysta
i czytelna grafika wzmacniającej motywację uczniów oraz pamięć wzrokową.

Zestaw z tabelami do wpisywania wyniku mnożenia przez uczniów. Zestaw może posłużyć do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi i wielokrotnych ćwiczeń w celu zautomatyzowania tabliczki mnożenia.

Materiał w pdf do wielokrotnego wydruku lub zalaminowania.

5,00 

Kategoria:
Dla kogo wybrany materiał?

Ten zestaw rozwija

Pakiet matematyczny do uzupełniania pozwoli uczniowi rozwijać kompetencje matematyczne. Zestaw służy do nauki i utrwalania tabliczki mnożenia poprzez działanie. Wspomaga rozwój pamięci.

Pomoc skutecznie rozwija zainteresowania. Pomaga najbardziej odpornym na wiedzę.

 

Idealny dla

Zestaw idealny dla uczniów klas edukacji początkowej

Średni czas pracy z materiałem

W dostosowaniu do potrzeb ucznia.

Jakie efekty po materiale?

Uczeń utrwala i doskonali tabliczkę mnożenia, poszerza wiedzę
i umiejętności, lepsza koncentracja uwagi, wzrost motywacji do nauki w atrakcyjnej formie, lepsza pamięć.