Świąteczny szyfr

Świąteczny szyfr – odkodowujemy wyrazy i wyrażenia,
10 fantastycznych zadań do wykonania🎁🎄.
Zestaw z zakresu kodowania👍🙂😍

Zadaniem uczniów jest wpisanie liter według kodu świątecznego; 

Zestaw Świąteczny szyfr do nabycia w formacie pdf do wielokrotnego wydruku.

6,00 

Kategoria:
Dla kogo wybrany materiał?

Ten zestaw stanowi

Pomoc do rozwijania umiejętności z zakresu kodowania i rozwijania myślenia oraz lewej półkuli mózgu. 

Aktywności wykonywane z wykorzystaniem zestawu pomocy uczą dostosowywania się do reguł, wykonywania zadań zgodnie z instrukcją,  kształtują działanie według strategii oraz doskonalą koncentrację uwagi.  

Ćwiczenia uwielbiane przez uczniów, wzmacniające motywację.

 

Idealny dla

Zestaw idealny dla uczniów klas 1 – 3 i uczniów klas starszych ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

Średni czas pracy z materiałem

W dostosowaniu do potrzeb ucznia

Jakie efekty po materiale?

Dobra orientacja w zakresie działania według podanej strategii, poprawa koncentracji uwagi i usprawnienie funkcji poznawczych.  Poprawa umiejętności  porównywania, analizowania materiału i dopasowywania, a tym samym myślenia.