Przygoda z kodowaniem – gra zespołowa

Kodowanie uwielbiają wszystkie dzieci. Gry wspaniale rozwijają logiczne myślenie oraz integruj grupę. Dodatkowo utrwalamy pojęćia mał, średni, duży. Zabawa polega na wyszukiwaniu elementów wg dwóch cech. 

W pakiecie 2 zestawy.

Zestaw zawiera planszę 150 cm x 120 cm, elementy i kostki do gry oraz kartę opisu.

Plik pdf do druku są w formacie A4.

Zapraszamy !

 

5,00 

Kategoria:
Dla kogo wybrany materiał?

Ten zestaw stanowi

Pomoc do rozwijania operacji myślowych, głównie umiejętności logicznych
i znajomości zasad.  

Aktywności wykonywane z wykorzystaniem kodowania uczą dostosowywania się do reguł oraz doskonalą koncentrację uwagi, logiczne myślenie.   

Gra wzmacniająca motywację dzieci i relacje w grupie.  

 

Idealny dla

Zestaw idealny dla  młodszych dzieci i uczniów klas ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

Średni czas pracy z materiałem

W dostosowaniu do potrzeb ucznia

Jakie efekty po materiale?

Znajomość podstawowych zasad z kodowania, poprawa koncentracji uwagi i usprawnienie funkcji poznawczych.  Poprawa umiejętności  porównywania, analizowania materiału i dopasowywania, a tym samym myślenia.