Plan zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem kl. 4-8

Przykładowy plan zajęć rewalidacyjnych może być wykorzystany także dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym na drugim etapie edukacyjnym

Materiały w programie Word, co ułatwia edycję do indywidualnych potrzeb.

Otrzymujesz gotowy materiał przesyłany elektronicznie. 

Materiał zawiera cele, przykładową tematykę do realizacji.

10,00 

Dla kogo wybrany pakiet?

Materiał ma za zadanie

Wspierać nauczycieli i inspirować, a także pomagać w tworzeniu własnych planów.

 

Idealny dla

Idealny dla nauczycieli, terapeutów rozpoczynających pracę w ramach zajęć rewalidacyjnych w szkole, szczególnie dla klas 4-8 szkoły podstawowej

Średni czas pracy z materiałem

Materiał przydatny dla klas 4-8 z możliwością modyfikacji na rok szkolny

Jakie efekty po materiale?

Nauczyciel zyskuje wiedzę, umiejętności i zdobywa pewność w tworzeniu dokumentacji związanej z planami.