Nauka tabliczki mnożenia – plansze do wypełniania.

Zestaw zawiera zadania matematyczne w zakresie dodawania
i mnożenia w ciekawej i przejrzystej grafice wzmacniającej motywację uczniów. 

Zestaw plansze do wypełniania to pakiet 30 stron (10 kart A4
z dodawaniem, 10 kart A4 z mnożeniem i 10 tablic dotyczących nauki mnożenia) do uzupełniania przez uczniów. Zestaw może posłużyć do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi. Proponowany sposób wykorzystania kart związanych
z dodawaniem lub mnożeniem to rozcinamy karty i wkładamy do pojemnika (ewentualnie kuli) kolejni uczniowie losują karty i zapisują lub udzielają odpowiedzi. Tablice do wykonywania działań mnożenia pozostawiamy w całości. Materiał w pdf do wielokrotnego wydruku lub zalaminowania.

9,00 

Kategoria:
Dla kogo wybrany materiał?

Ten zestaw rozwija

Pakiet matematyczny do uzupełniania pozwoli uczniowi rozwijać kompetencje matematyczne. Zestaw służy do nauki i utrwalania tabliczki mnożenia poprzez działanie. Wspomaga rozwój pamięci.

Pomoc skutecznie rozwija zainteresowania. Pomaga najbardziej odpornym na wiedzę.

 

Idealny dla

Zestaw idealny dla uczniów klas edukacji początkowej

Średni czas pracy z materiałem

W dostosowaniu do potrzeb ucznia.

Jakie efekty po materiale?

Uczeń utrwala i doskonali tabliczkę mnożenia, poszerza wiedzę
i umiejętności, lepsza koncentracja uwagi, wzrost motywacji do nauki w atrakcyjnej formie, lepsza pamięć.