Książka aktywizująca – kluczowe umiejętności w rozwoju dziecka.

W książce znajdują się zadania do uzupełniania przez dziecko.

Zadaniem dziecka jest dopasować odpowiednie kolory na podstawie nazwy, dopasować kształty na podstawie nazwy, dopasować odpowiednią ilość elementów do cyfry, ułożyć elementy wg wielkości wzrastającej lub malejącej. 

Aktywność z wykorzystaniem kart książki pomoże dziecku rozwijać kompetencje kluczowe: językowe, matematyczne, percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo – ruchową. 

Książka aktywizująca do nabycia w formacie pdf do wydruku

15,00 

Dla kogo wybrana pozycja?

Ta książka rozwija

Książka rozwija funkcje poznawcze: wydłuża koncentrację i uwagę, doskonali umiejętność wykonywania poleceń do zadań, rozwija funkcje percepcyjno – motoryczne, utrwala znajomość nazw kolorów, nazw kształtów, doskonali liczenie, uczy identyfikacji cyfr
z liczbą. Wpływa na kształtowanie umiejętności szeregowania według podanego kryterium.

 

Idealny dla

Książka idealna dla dzieci 4, 5, 6 letnich i starszych – uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

 

Średni czas pracy z materiałem

W dostosowaniu do potrzeb dziecka, ucznia

Jakie efekty po materiale?

Utrwalona znajomość kolorów, figur, nazw liczebników, cyfr i liczby 10, znajomość schematu układu oczek na kostce, lepsza koncentracja uwagi, wzrost aktywności i motywacji do działań, umiejętność szeregowania, znajomość podstawowych pojęć
z zakresu orientacji przestrzennej.